37clip.com

หนังสั้น ทะเยอทะยาน PSM

754,679 views
97 % 3,737 976
Description
Loading...

Description :

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทะเยอทะยาน ผลงานนักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ องค์ความรู้สู่ชุมชน ทีมงานผลิต 1.ด.ญ.ปัญชลานี ขุนพินิจ 2.ด.ญ.สุดฤทัย วงศ์ไฝ 3.ด.ช.กิตติธัช โพธิ์ราศรี 4.ด.ช.ปิติกร แปลงไธสง 5.ด.ช.ธนิกชนม์ ผ่องแผ้ว ครูผู้ดูแลการผลิต ครูผรสุ โภคาสวัสดิ์ ครูกาญจนศักดิ์ แสงลับ ครูธงชัย สิทธิสุนทร ผู้อำนวยการผลิต ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี รองผู้อำนวยการ สุวิทย์ กฤตวิโรธน์

11 months ago

Category :

Education